cierpliwość jest cnotą

cierpliwość jest cnotą
cierpliwość jest cnotą
cierpliwość jest cnotą

Brak Danych